2016 AGM Notice of DAPSY Seputeh

Democratic Action Party Socialist Youth (DAPSY)
Bahagian: Seputeh
 
Kepada: Semua Ahli Yang Berkelayakan
 
Saudara/i,                                                                                                                     2-06-2016
 
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN (MAT) BAGI TAHUN 2015/2016
 
Notis ini diberikan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan tersebut akan diadakan pada 10 Jun 2016 (Jumaat), pukul 7.00 malam, di Pejabat Ahli Parlimen Seputeh 28-3A Sri Desa Entrepreneurs Park, Off Jalan Kuchai Lama 58200 KL
 
Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:
a)      Ucapan aluan oleh Pengerusi Bahagian
b)      Memilih Ahli-Ahli Jawatankuasa Cawangan mengikut Perlembagaan Parti DAP
–       Seorang Pengerusi
–       Seorang Naib Pengerusi
–       Seorang Setiausaha
–       Seorang Penolong Setiausaha
–       Seorang Bendahari
–       Seorang Setiausaha Organisasi
–       Seorang Setiausaha Publisiti
–       Seorang Pengarah Pendidikan Politik
–       4 orang Ahli Jawatankuasa
c)      Meluluskan Minit MAT yang terdahulu
d)      Menimbang dan menerima satu Penyata Kira-kira Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan yang terdahulu
e)      Menimbang dan menerima satu laporan yang meliputi kerja dan kemajuan dalam tempoh penjawatannya
f)       Menimbang dan menerima ketetapan-ketetapan/perisytirahan-perisytirahan yang dibentangkan dihadapannya
g)      Melantik dua orang ahli dalam kawasan parlimen sebagai juruaudit dalaman sehingga MAT yang akan datang
 
Saudara/i diingatkan untuk membawa bersama kad pengenalan sendiri untuk tujuan pengenalan identity oleh Speaker MAT.
 
Terima kasih.
 
Yang Bersaudara,
 
Edmund Teoh
Pengerusi DAPSY Seputeh          
1 2 3 134